Menu

Ngân hàng là một tổ chức tài chính giúp điều phối và lưu thông tiền bạc giữa các cá nhân, tổ chức một cách thuận tiện hơn. Tại P.SA thì ngân hàng cũng có tác dụng tương tự. Cùng tôi – Birufue – xem thử ngân hàng tại P.SA sẽ như nào nhé. Bạn cũng có thể sử dụng ATM với các chức năng, thao tác tương tự như khi làm việc với nhân viên trực quầy tại ngân hàng.

Ngân hàng tại P.SA ở thời điểm hiện tại có 3 chức năng chính là:

 • Giao dịch
 • Truy vấn
 • Đầu tư

Chức năng giao dịch

Chức năng giao dịch phục vụ chủ yếu các hoạt động gửi – rút – chuyển tiền

Bank Deposit (gửi tiền):

 • Lưu trữ tài sản dạng tiền tệ của bạn vào kho bạc nhà nước

Bank Withdraw (rút tiền):

 • Lấy ra số tiền mà bạn là gửi vào ngân hàng

Bank Tranfer (chuyển tiền):

 • Chuyển tiền của bạn qua một cá nhân, tổ chức khác

Chức năng truy vấn giao dịch

Đây là chức năng giúp bản xem lại lịch sử về biến động tài sản của bạn bao gồm

 • Logs Deposit: lịch sử gửi tiền
 • Logs Withdraw: lịch sử rút tiền
 • Logs Transfer: lịch sử chuyển tiền

Chức năng đầu tư (Investment)

Đây là một chức năng độc đáo của P.SA có thể khiến bạn kiếm thêm một khoảng thu nhập kha khá với số tiền đang bị đóng băng vì chưa có nhu cầu chi tiêu. Bạn có thể tiến hành đầu tư ngắn hạn (Short Term) hoặc dài hạn (Long Term).
Hình thức cụ thể là bạn đạt được số Playtime yêu cầu thì bạn được một số tiền lãi tùy theo mục tiêu mà bạn chọn.

Ví dụ: Tôi bỏ ra 15.000$ để đâu tư và sau khi đạt mục tiêu đó tôi sẽ nhận lại 15.000$ đã đầu từ kèm thêm 4.000$ tiền lãi

Short Term (Đầu tư ngắn hạn): dạng đầu tư này có ưu điểm ở thời gian đầu tư ngắn và số tiền đầu tư thấp với mỗi ngày một lần.

Để có thể đầu tư ngắn hạn bạn cần phải đảm bảo các yêu tố sau:

 • Bạn có đủ số tiền tương ứng với thời gian đầu tư
 • Đầu tư ngắn hạn yêu cầu bạn cần phải hoàn thành trong 24h, thời gian được tính từ 17h ngày hôm trước tới 17h ngày hôm sau. Bạn cần tính toán thời gian mà bản thân có thể online để chọn loại hình đầu tư phù hợp tránh việc bị mất tiền đầu tư

Long Term (Đầu tư dài hạn): dạng đầu tư này có ưu điểm ở thời gian đầu tư dài và số tiền nhận cao. Bạn chỉ cần đạt đủ 100h chơi thì sẽ nhận được tiền lãi mà không bị yêu cầu thời gian hoàn thành mục tiêu

Để có thể đầu tư dài hạn bạn cần phải đảm bảo yếu tố sau:

 • Bạn có đủ số tiền tương ứng với thời gian đầu tư

Bạn có thể đầu tư Short Term và Long Term cùng lúc. Với Short Term tính theo ngày và Long Term tính theo 100 giờ chơi bạn đạt được tính từ lúc bạn tiến hành đầu tư. 

Bình luận

Leave a comment

This will close in 0 seconds

GRAND THEFT AUTO IS A REGISTERED TRADEMARK OF TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE.

PSA-RP IS NOT AFFILIATED WITH OR ENDORSED BY TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE AND ITS SUBSIDIARIES © 2007-2022 ALL RIGHTS RESERVED.