Menu

SA-MP IS DEAD? OPEN.MP?

SA-MP ĐÃ NGỪNG PHÁT TRIỂN? OPEN.MP? Như mọi người cũng đã biết, SA-MP đã ‘dead’ từ năm 2018 sau khi tự chia nhỏ cộng đồng SA-MP thành 0.3.7 và 0.3 DL. Sự chia nhỏ cộng đồng này là hành động…

Read more

This will close in 0 seconds

GRAND THEFT AUTO IS A REGISTERED TRADEMARK OF TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE.

PSA-RP IS NOT AFFILIATED WITH OR ENDORSED BY TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE AND ITS SUBSIDIARIES © 2007-2022 ALL RIGHTS RESERVED.